تصحصح و تحقیق کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس تالیف محقق خوانساری
60 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس شرح مزجی مفصلی است بر کتاب « الدروس الشرعیة » شهید اول محمد بن مکی عاملی(786) در قرن ‎۱۱‎ هجری قمری توسط استاد الکل حسین بن محمد مشهور به محقق خوانساری متوفای 1098ه نگارش یافته است.. در این شرح احادیث فقهی با گفته های فقها در مسائل جمع شده و در آنها رد و ایراد می شود . مولف در این کتاب تنها به شرح کتاب طهارت تا احکام اموات جز بحث دماء ثلاثه همت گماشته است و از آنجایى که محقق خوانسارى( م 1099 ق) موفق به تکمیل شرحش بر کتاب الدروس نشده و فقط قسمت طهارت آن را شرح نموده است فرزندش آقا رضى الدین محمد بن محقق آقا حسین بن جمال الدین خوانسارى( م حدود 1125 ق(. به تکمیل آن پرداخته است سبک نگارش این کتاب فقه استدلالى است و مؤلف با استقراء تام نظریات فقهاى عظام، به بررسى و تحلیل نظریات آنان پرداخته و سعى نموده به دقیق‌ترین وجه مطالب کتاب الدروس را توضیح داده و حقیقت و روح نظریات شهید اول را بیان نماید. در حقیقت این کتاب از کتب ارزشمند فقه شیعی است و فقهاى عظام به آن توجه وافر داشته و همواره مباحث آن مورد استناد در استدلالات فقهی علما و دانشمندان بوده است.از این کتاب تنها نسخه چاپ سنگی آن موجود است که در سال 1311 توسط مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام تجدید چاپ شده است