درختواره فقه
54 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1383
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر و محقق پروژه
زبان : فارسی
درختواره فقه، محوری ترین فعالیت پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در حوزه فقه است که با شیوه ای نوین کتب فقهی را در اختیار فقه پژوهان قرار داده است. این نرم افزار مشتمل است بر نمودار درختی کتب فقهی قدما (از ابتدا تا زمان شیخ طوسی) که در نسخه اول نرم افزار درختواره فقه عرضه شده است و موجب دستیابی سریع و آسان محققین به کتب و منابع در حوزه پژوهش های فقهی است.